Příběh tepla aneb kachle ve středověku (8)

Výkladový slovník

Křesťanství

široký náboženský proud vyznavačů víry Ježíše Krista, který je považován nejen za náboženství, ale i za typ civilizace. Křestanství je evropským kulturním dědictvím a zároveň je v jistém smyslu tvůrcem daného typu kultury. Jako náboženství má křesťanství řadu vnitřních variant. Za křesťana je považován každý, kdo podstoupil křest.

Vimperk

vysoký zdobený štít nad portálem nebo oknem užívaný v interiéru i exteriéru.