Příběh tepla aneb kachle ve středověku (9)

Literatura

 • Brych, V. 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní, Praha.
 • Durdík, T. 1995: Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě, Starožitnosti a užité umění, 8-9.
 • Franz, R. 1969: Der Kachelofen, Graz.
 • Goš, V. 2006: Kamna na Novém Hradě u Hanušovic, Severní Morava 91, 49-51.
 • Hazlbauer, Z. 1998: Krása středověkých kamen, Praha.
 • Hazlbauer, Z. 2001: Anmerkungen zur Methodik der Baurekonstruktionen von historischen Kachelöfen für historischen Expositionen in der Tschechischen Republik, Keramos, Heft 171, 59-72.
 • Hazlbauer, Z. 2003: Dobová znázornění rozličných kachlových kamen s přihlédnutím k jejich zřízení v různých místnostech stavebních objektů, Svorník 1, Sborník příspěvků z I. konference stav.hist. průzkumu konané 4.-6.6. 2002 v Zahrádkách u České Lípy “Vývoj a funkce topenišť“, 169-186.
 • Hauserová, M. 2003: Teplovzdušné vytápění ve středověku, Svorník 1, Sborník příspěvků z I. konference stav.hist. průzkumu konané dne 4.6.2002 v Zahrádkách u České Lípy „Vývoj a funkce topenišť, 49-74.
 • Holčík, Š. 1978: Středověké kachliarstvo, Bratislava.
 • Holl, I. 1958: Középkeri kályhacsempék Magyarorságon I., Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn, Budapest Regisegei 18, 211-300.
 • Holl, I. 1971: Középkeri kályhacsempek Magyarorszagon II,  Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn , Budapest Regisegei 22, 161-207.
 • Krajíc, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře, Archeologický výzkum v Křižíkově ulici č.p.28, Tábor.
 • Krajíc, R. 2005: Středověké kamnářství, Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska, Tábor.
 • Michna, P. 1976: Melická skupina gotických kachlů, Příspěvek k poznání uměleckého řemesla doby předhusitské na Moravě, Umění XXIV, 148-158.
 • Müller, J. Siegfried, M., Schneider, J. E. 1996: Auf der Gasse und hinter dem Ofen, Eine Stadt im Mittelalter, Frankfurt a,M.
 • Pavlík, Č., Vitanovský, M. 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha.
 • Richterová, J. 1982: Středověké kachle, Praha.
 • Smetánka, Z. 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdně gotických kachlů, PA LII, 592-598.
 • Smetánka, Z. 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14.století do počátku 16.století, PA LIX, 543-578.
 • Smetánka, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA LX,228-262.
 • Smetánka, Z. 1983: Ad lupum predikantem-reliéf pozdně gotického kachle jako historický pramen, AR XXXV, 316-326.
 • Žegklitz, J. 1987: Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů, AR XXXIX, 655-671.