Umění Velké Moravy mezi Východem a Západem (5)

Výkladový slovník

email

vrstva sklovité hmoty nanášená na keramický nebo kovový podklad. Po vypálení se dosáhlo barevného efektu.

filigrán

zlatnická technika užívající různě splétané jemné stříbrné nebo zlaté drátky ve volných tvarech nebo letované na podklad.

granulace

obdobná technika, na podklad jsou letovány drobné kuličky.

kaptorga

schránka na ostatky a amulety z ušlechtilého kovu ve tvaru válce, hranolu či knihy a uzpůsobená k nošení na těle.

lunice

závěsek v podobě části měsíce, pravděpodobně pozůstatek původních zemědělských kultů.

tausie

vkládání ušlechtilého kovu do méně kvalitního spojené s vytvářením různých ornamentů či nápisů.

vrubořez

hluboké vrypy do podložky, vyvolávající kontrast světla s stínu.