Umění Velké Moravy mezi Východem a Západem (1)

Úvod

Dívenka se šperky z depotu u Naszacowic, Malopolsko
Dívenka se šperky z depotu u Naszacowic, Malopolsko

Zvyk zdobit své tělo a oděv je starý jako lidstvo. Při jeho aplikaci se uplatnila invence tvůrců, takže předměty zhotovené z trvanlivých materiálů, jež se nám v archeologických nálezech dochovaly, nám poskytují velmi pestrý obraz jejich umu a složitých duchovních představ. Předměty takto provedené, jež převážně neměly praktický význam, můžeme zařadit do kategorie umění a uplatnit při jejich hodnocení umělecko historická kritéria. V hlavách tvůrců a obecném vkusu zákazníků se projevovaly představy komunity. Skvostně zdobené předměty jsou mnohdy výrazem společenské prestiže uživatele a jeho blízkých rodinných příslušníků. Proto jsou pro nás velkým zdrojem informací o vzájemných vztazích, zejména pak v nejvyšších patrech společenské hierarchie. Skrovně provedené šperky dokládají, že také příslušníci nižších společenských skupin měly výtvarný cit a snažily se vyrovnat výše postaveným osobám.

Obyvatelé Velké Moravy, politického útvaru rozkládajícího se někde v srdci Evropy, nebyli výjimkou, a tak nalézáme na hradištích, vesnicích či v hrobech velké množství předmětů umělecky zdobených. Neboť se jedná o velmi pestrou škálu, můžeme v našem příspěvku podat jen jejich základní přehled. Zvídavý čtenář nalezne na konci našeho příspěvku seznam základní literatury, kde může získat další cenné informace, neboť bádání, zejména nad jejich chronologií, je stále otevřené.