Umění Velké Moravy mezi Východem a Západem (6)

Literatura

 • Benda, K. a kol. 2000: Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích od Velké Moravy po dobu gotickou, Praha.
 • Cibulka, J. 1958: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě, Praha.
 • Eisner, J. 1955: Počátky českého šperku, Památky archeologické XLVI, 215-224.
 • Dostál, B. 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě, Praha.
 • Galuška, L. 1996: Uherské Hradiště-Sady, Křesťanské centrum říše velkomoravské, Brno.
 • Hrubý, V. 1955: Staré Město-Sady, Praha.
 • Justová, J. 1977: Nálezy blatnicko-mikulčického stylu na území zlického kmenového knížectví, AR XXIX, 492-504.
 • Klanica, Z. 1974: Práce klenotníků na slovanských hradištích, Praha.
 • Lutovský, M. 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha.
 • Poulík, J. 1975: Mikulčice, Sídlo a pevnost knížat velkomoravských, Praha.
 • Profantová, N. 1997: Blatnicko-mikulčický horizont v Čechách-současný stav a problémy, Śłąsk i Czechy a kultura wielkomorawska, Wroclaw, 85-94.
 • Smetánka, Z. 1994: Příspěvek ke studiu karolinského vlivu na velkomoravský šperk v Čechách a na Moravě, Praehistorica 21, 105-115.
 • Šolle, M. 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách, Praha.
 • Ungermann, Š. 2005: Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu, AR LVII, 707-749.