Úvod

Vývoj pravěkých dějin měl v podstatě plynulý ráz, avšak některé nové objevy způsobovaly určité zrychlení. K těm nejvýznamnějším objevům patří - neolitická revoluce, objev keramiky, broušená industrie a pod.

Stejný význam měl i objev možnosti využívání kovové suroviny jako materiálu pro zhotovování různých předmětů. Kov, ať již to byla měď, později zlato, stříbro, bronz, železo a vzácněji i jiné materiály, poskytoval mnohem větší možnosti při výrobě než dosud používané suroviny, jako byl kámen, kost nebo dřevo.

Předchozí stránka: Význam kovů
Následující stránka: Vlastnosti kovů