Depoty doby bronzové

Od počátku doby bronzové se ve větší míře objevují hromadné nálezy kovové industrie. Jsou mnohem častější a bohatší (chronologická tabulka). Ještě stále jde o předměty měděné, protože s bronzovými artefakty se setkáváme, až na nepatrné výjimky, od mladší části starší doby bronzové, tedy ve stupni B A2 podle chronologie P. Reinecka.
chronologická tabulka chronologická tabulka
 
Nejběžnější jsou depoty surovinové, to znamená depoty nákrčníkovitých hřiven nebo v jižních Čechách a v Německu depoty žeber. Na Moravě byla dosud objevena asi stovka ojedinělých nebo hromadných nálezů, obsahujících hřivny. Kromě toho se hřivny vzácně vyskytují i v hrobech jako milodar.. Dosud bylo na našem území objeveno téměř 2 000 exemplářů.

Rozšíření depotů hřiven se na Moravě kryje s rozšířením únětické kultury a věteřovské skupiny. Většinoui jde o velké depoty složené pouze z hřiven. Největší z nich byl objeven r. 1889 v Hodoníně a obsahoval asi 600 exemplářů. O 3 roky dříve byl v Hodoníně nalezen depot se 42 kusy. Většina hromadných nálezů hřiven se našla v povodí řeky Moravy. Kromě hodonínských hromadných nálezů se další našly v Prušánkách (117 + 89) a Kosticích (45 + 42¨) a menší soubory v Bořeticích, Břeclavi, Kobylí, Olšanech na Prostějovsku, Uh. Hradišti nebo Vojnicích. Ve zbývající části Moravy se našly depoty ve Slavkově (80), Znojmu (70), Blučině (62) a Mikulovu (50) .
 Hodonín
 Hodonín

Vedle hromadných nálezů tvořených pouze bronzovými hřivnami se objevují ještě depoty, v nichž podstatnou složku tvoří sice hřivny, ale různě velkou složku představují hotové nástroje. V Pomoraví do této skupiny patří Čejkovice (2 C-náramky, 2 spirálovté nárameníky, hřivna) nebo Brodek u Nezamyslic (hřivny, zlomky manžetovitého náramku, drátěné spirálky, masivní tyčinky, trubičky, zlomky sekerek). V jiných oblastech stojí za zmínku hromadný nález z Dobročkovic (hřivna, únětická jehlice, 6 sekerek

Předchozí stránka: Depoty doby kamenné
Následující stránka: Literatura