Půdorys zjištěné části rotundy a mladšího raněgotického kostela