mapa

1. 20.-30. léta 13. stol. - založení rotundy s farní funkcí.
2. Ve 2. třetině 13. stol. nahrazení rotundy novým kostelem.
3. 80. léta 14. stol. vybudování kostela sv. Václava.
4. Kaple sv. Jiří r. 1550 a 1561 pustá.
5. R. 1730 - přebudování zbytků kostela (kaple) sv. Jiří na faru.
6. Počátek 21. stol. - archeologický výzkum v prostoru fary.