Nález indikující zdivo vybíhající ze západního průčelí

Zlomek lebky