Úvod

 

Doba bronzová představuje zcela novou epochu v dějinách lidstva. Její počátek se neprojevuje ostrým přelomem a není ani spojen s velkými ekonomickými nebo společenskými změnami, protože v mnoha směrech plynule navazuje na předchozí období. První kovy  (měď, zlato, stříbro, elektron, bronz) se přirozeně používaly již v předchozím období (eneolit, doba měděná, chalkolit). Teprve od doby bronzové se kov stal postupně více nebo méně běžným materiálem používaným pro výrobu šperků, zbraní, pracovních nástrojů a dalších artefaktů. Proces od prvního používání mědi a později bronzu po jeho zobecnění je dlouhý a v různých oblastech je i chronologicky odlišný.

Evropu můžeme rozdělit do několika základních kulturních okruhů, které se od sebe odlišují geograficky, kulturně a rovněž chronologicky:  

 1. Egejská oblast
 2. Balkán
 3. Východní Evropa
 4. Karpatská kotlina
 5. Apeninský poloostrov
 6. Rakousko
 7. Německo
 8. Polsko
 9. Severní Evropa
 10. Západní Evropa
 11. Britské ostrovy
 12. Pyrenejský poloostrov.

Význam jednotlivých území pro vývoj doby bronzové na našem území však není stejný a proto se soustředíme jen na některé oblasti.


Předchozí stránka: Doba bronzová a halštatská
Následující stránka: Egejská oblast