Církevní památky lze úspěšně zkoumat objektivem dějin umění, religionistiky či historie a vytvořit plastický obraz myšlení a životních postojů našich předků. Již v 19. století naši moudří „otcové zakladatelé“ rozpoznali, že důležitým pomocníkem jsou archeologické výzkumy, které odkrývají zejména starší, na povrchu nedochované, fáze staveb. Renesance zájmu o církevní archeologii nastala koncem 20. století v souvislosti s generální rekonstrukcí mnoha staveb.

      Následující prezentace doplňuje přednášky pro studenty archeologie na Slezské univerzitě v Opavě. Jejím smyslem je seznámit studenty, ale i zájemce  z dalších příbuzných oborů, jako je historie, dějiny umění, religionistika s výsledky archeologických výzkumů na zajímavé lokalitě v Tasově u Velkého Meziříčí. Na tomto příkladě je demonstrována situace, kdy archeologický výzkum podstatně změnil dosavadní znalosti o lokalitě.

 

Výzkum kostela v Tasově - doplněk kurzu „Archeologie církevních památek na Moravě"  

Kryl, P. - Unger, J. 2010: Archeologický výzkum a projekt prezentace románského kostela sv. Jiří v Tasově. Monumentorum tutela 22, 107-114.

Unger, J. 2009: Tasovská rotunda. Památky Vysočiny 2008/2009, 45-49.

Unger, J. 2011: Čtyři roky antropologicko-archeologického výzkumu v Tasově u Velkého Meziříčí. Anthropologia integra 2/2, 27-34.

Unger, J. 2011: Přezky s kruhovým rámečkem jako součást mužského oděvu ve středověku. Archeologické rozhledy 63/4, 674-679.